Vizyon


Beslenme, gıda ve bunlarla ilişkili sağlık alanlarında bilimsel verilere dayanarak Türk toplumunun sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla referans kuruluş olmak,


Misyon


Türkiye'de beslenme, gıda ve bunlarla ilişkili sağlık sorunlarında, toplumu doğru bilgilendirmek ve yönlendirmek için bilimsel veriler ve etik kurallar çerçevesinde referans bir kuruluş olarak, sağlıklı ve doğru beslenme kültürü oluşturmak.